Skip to content Skip to navigation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε (εφεξής τα “Δεδομένα”) θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) για να λάβετε την Υπηρεσία που έχετε ζητήσει (εφεξής η "Υπηρεσία") σύμφωνα με την σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την FCA Italy S.p.A. (εφεξής η “Εταιρεία”),
(β) για να μπορέσει η Εταιρεία να διενεργήσει έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών (εφεξής η "Ικανοποίηση Πελατών") αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας,

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των Δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τα Δεδομένα, τα οποία είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να σας παρέχει την Υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, αν δεν δώσετε τα Δεδομένα, τα οποία δεν είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά, θα μπορέσετε σε κάθε περίπτωση να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ.

Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, την εκτέλεση εντολών από Δημόσιες Υπηρεσίες ή την άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών.

 

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων.

Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος είναι η FCA Italy S.p.A., με έδρα στην Ιταλία, Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και την ομάδα του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@fcagroup.com.

 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας και για την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Αναφορικά με τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση σε αυτά,
2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
4. Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους.
5. Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφοσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για μάρκετινγκ ή κατάρτιση προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό,
6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα γράφοντας στην FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italy ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@fcagroup.com.