Skip to content Skip to navigation

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Η Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα έχει σκοπό να περιγράψει την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η FCA Greece S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω του παρόντος ιστότοπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλεχθούν είναι τα εξής: 

i. προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας)· 

ii. στοιχεία πλοήγησης (π.χ. διεύθυνση IP, τοποθεσία – χώρα -, πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης μέσα στον ιστότοπο, χρόνος πρόσβασης στον ιστότοπο, χρόνος πλοήγησης σε κάθε ιστοσελίδα, ανάλυση ροής πλοήγησης (clickstream). Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν συλλέγει τις ανωτέρω πληροφορίες για να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ωστόσο δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι χρήστες είτε άμεσα μέσω των ανωτέρω πληροφοριών, είτε με χρήση άλλων πληροφοριών που συλλέγονται)· 

iii. cookies (δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να στείλουν οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο χρήστης και καταχωρούνται στον υπολογιστή του χρήστη, με σκοπό να επανασταλούν στους ίδιους αυτούς ιστότοπους όταν ο χρήστης τους επαναεπισκεφθεί. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Πολιτική για τα Cookies για περισσότερες λεπτομέρειες). 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (εφεξής τα «Δεδομένα») μπορούν να τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α) για την εκτέλεση συγκεκριμένου αιτήματος του χρήστη ή την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας (εφεξής η «Υπηρεσία»), 

(β) για να μπορέσει η Εταιρεία να διενεργήσει έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών (εφεξής η «Ικανοποίηση Πελατών») αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, 

(γ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (εφεξής «Μάρκετινγκ»), 

(δ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των καταναλωτικών σας τάσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών σας (εφεξής «Δημουργία Προφίλ»), 

(ε) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Εταιρεία, καθώς και σε εταίρους τους στους τομείς της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, της οικονομίας, της ασφάλισης και των τηλεπικοινωνιών που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς (εφεξής «Μάρκετινγκ Τρίτων»). 

(στ) για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη των ιστοσελίδων της Εταιρείας. 

Τα Δεδομένα μπορεί να τυγχάνουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας). 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα Δεδομένα μπορεί να τυγχάνουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας και δυνάμει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ. 

Τα Δεδομένα μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων, την συμμόρφωση με αποφάσεις των δημοσίων αρχών ή την ενάσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή φορέα. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ 

Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. 

Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι ιστότοποι που ανήκουν σε τρίτους και είναι προσβάσιμοι μέσω του παρόντος ιστότοπου υπόκεινται στην ευθύνη των τρίτων. 

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αιτήματα για ή/και την παροχή προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η FCA Greece S.A., με έδρα στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 580Α, Αργυρούπολη, Αθήνα, Τ.Κ. 16452. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@fiat.gr. 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας και για την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Ωστόσο η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη αυτής από την παροχή της Υπηρεσίας. 

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς Μάρκετινγκ και Δημιουργίας Προφίλ θα τηρούνται από την Εταιρεία από την στιγμή της παροχής της συναίνεσής σας μέχρι και την ανάκληση αυτής. Από την χρονική στιγμή της ανάκλησης της συναίνεσής σας, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Εταιρεία, και πιο συγκεκριμένα για όσο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη αυτής από την επεξεργασία των Δεδομένων, εκτός αν χορηγηθούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για τον σκοπό αυτό. 

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στις ιστοσελίδες θα τηρούνται για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην Πολιτική της Εταιρείας για τα Cookies. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και όπου επιβάλλεται, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, 

2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, 

3. Το δικαίωμα περιορισμού των μέσων επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, 

4. Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας. 

5. Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για μάρκετινγκ ή δημιουργία προφίλ, ανάλογα την περίπτωση, 

6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας προς την εποπτεύουσα αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων. 

7. Το δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας σημαίνει το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. 

8. Το δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων σημαίνει το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. 

Τα υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα απευθυνόμενα εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@fiat.gr. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2023. 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μερικά ή στο σύνολό της την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα, ή απλά να ενημερώνει το περιεχόμενό της (π.χ. ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων του εφαρμοστέου δικαίου). Η Εταιρεία θα δημοσιεύει κάθε τυχόν ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο.