Τιμοκατάλογοι Abarth Προηγούμενων ετών

Κατεβάστε το αρχείο των ιστορικών τιμοκαταλόγων Abarth για τα έτη 2004-2018
Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

 

2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

 

dogana-2008.01.15


ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

dogana-2008.07.10

 

2009
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 

dogana-2009.09.01

 

2010

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

 

dogana-2010.07.01

 

2011

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

 

Dogana-(i)abarth-2011.10.0

Dogana-(ii)-abarth-2011.10.0

 

2012


Μάρτιος 2012

dogana_ _2012.03.01

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

dogana_ _2012.11.01

 

2013

Μάρτιος 2013

dogana_ _2013.03.01


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

dogana_ _2013.09.01


Νοέμβριος 2013

dogana_ _2013.11.01(i)

dogana_ _2013.11.01(ii)

 

2014

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

dogana_ _ 2014.04.012015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

dogana_ _2015.06.012016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

dogana 17281-2016.06.09


dogana 19536-2016.06.30


dogana 22875-2016.06.262017

ΜΑΙΟΣ 2017

 

dogana-25626-2017.06.26


ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 

dogana-19797-2017.05.17

 

2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

dogana-28204-2018.06.08


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

dogana-57344-2018.11.15-abarth
dogana-59234-2018.11.23-abarth

 

2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 

dogana-4280-2019.01.23

 

 

2020

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020


dogana_20145_2020.07.09ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020


dogana_22261_2020.08.06ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020


dogana_29927_2020.12.29

 


Η FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».

(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )

2012